logo z RP

logo z RP

Dostawa koagulantu do chemicznego strącania fosforu oraz dostawa koagulantu do chemicznego strącania fosforu z jednoczesną likwidacją bakterii nitkowatych dla oczyszczalni ścieków "Kapuściska" w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 27.03.2020r. godz. 12:00 

SWZ.pdf 

Załacznik nr 4 - Wzór umowy.doc 

Załączniki do SWZ.doc 

 

Dostawa polielektrolitu w postaci emulsji dla oczyszczalni ścieków "Kapuściska" w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 30.03.2020r. godz. 12:00  

SWZ emulsja.doc 

Załączniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc 

Załącznik nr 5 - Wzór protokołu.doc 

 

 

Dostawa polielektrolitu w postaci proszku dla oczyszczalni ścieków "Kapuściska" w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 30.03.2020r. godz. 12:00

SWZ proszek.doc 

Załączniki do SWZ.doc 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc 

Załącznik nr 5 - Wzory protokołów.doc 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych