Spółka realizuje także misję edukacyjno- ekologioczną skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. W celu upowszechniania wiedzy ekologicznej pracownicy Spółki organizują wycieczki dla młodzieży szkolnej i studentów. W trakcie spotkań pracownicy oczyszczalni prezentują proces technologiczny i zapoznają młodzież z problemami natury ekologicznej.

W ramach współpracy ze szkołami i ośrodkami akademickimi, spółka organizuje praktyki studenckie i pomaga w pisaniu prac dyplomowych.