1. Zarząd Spółki reprezentuje Prezes Zarządu - mgr inż. Mariusz Staszczyszyn.

  2. Rada Nadzorcza.

  3. Zgromadzenie Wspólników: