„Chemwik", spółka zależna Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy przejęła Oczyszczalnię Ścieków Kapuściska, zarządzaną wcześniej przez Spółkę Wodną Kapuściska.

Podległa MWiK-owi oczyszczalnia w Fordonie jest w stanie oczyścić tylko 50 proc. wszystkich ścieków komunalnych produkowanych przez Bydgoszczan. Pozostałe ścieki z miasta trafiają do Oczyszczalni Kapuściska. Funkcjonowanie Oczyszczalni Kapuściska w strukturach „Chemwiku", spółki zależnej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, pozwoli na:

  • zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków
  • redukcję kosztów mających wpływ na cenę oczyszczania ścieków i utrzymanie dotychczasowych cen, niezależnie od konsekwencji związanych z upadkiem „Zachemu" i konieczności modernizacji oczyszczalni
  • dokończenie modernizacji Oczyszczalni Ścieków Kapuściska, gwarantującej spełnienie zaostrzonych norm Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków i tym samym uniknięcie wysokich kar nakładanych przez UE na tych, którzy tych norm nie wypełniają.