Bydgoszcz, 02.07.2019 r.

Oświadczenie Zarządu Chemwik sp. z o.o.

W związku z tym, że do Spółki docierają niepokojące sygnały, iż w ostatnim czasie mogło dojść do wypowiedzenia umów, na podstawie których, jak rozumiemy, Z. Ch. „Nitro-Chem” S.A. zaopatruje w wodę i odbierają ścieki od podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie tej spółki, Zarząd Chemwik sp. z o.o. pragnie wydać niniejsze oświadczenie.

Umowa z dnia 25.03.2015 r. („Umowa”) zawarta pomiędzy Z. Ch. „Nitro-Chem” S.A. a Chemwik sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie przez Chemwik usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Z. Ch. „Nitro-Chem” S.A. nie została wypowiedziana, ani tym bardziej rozwiązana. Umowa nadal obowiązuje, a Chemwik nadal dostarcza do Z. Ch. „Nitro-Chem” S.A. wodę i odbiera od tej spółki ścieki. Tym samym, jeżeli ktokolwiek przekazuje informacje, że Umowa została wypowiedziana, czy też rozwiązana, przedstawia informacje nieprawdziwe.

Zarząd Chemwik sp. z o.o.